دوشنبه 12 خرداد 1399 | Monday 1 st of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1- نمودار مورد کاربرد

اولین نموداری که در قسمت تحلیل پیاده سازی میگردد ،نمودار مورد کاربر یا به طور مختصر U.Cمیباشد . همان طور که در نمودار 2-1 مشاهده میکنید ، نمودار مورد کاربر در قالبی ساده تمامی کارها و وظایف این سیستم را به طور مختصر وساده نمایش میدهد .

عامل هایی که از خارج با سیستم درارتباط میباشند ، استاد ، دانشجو(عضو ثبت نام شده) ، مدیر سایت و کاربر عادی (عضو ثبت نام نشده) میباشد که همه انها اشخاص میباشد وسیستم با یک عامل غیر انسان در ارتباط نیست .

در قسمت داخلی سیستم تمامی کارها و وظایف سیستم به صورت کلی اورده شده است . تمامی ارتباطات قسمت های مختلف و پیش نیازهای ان نیز به نمایش در اورده شده است .

قسمت های اصلی این سیستم، بخش استاد ، بخش دانشجو ، بخش مدیر سایت وکاربر عادی میباشد و بقیه قسمت ها زیر سیستم های مربوط به این ها میباشد .

این سیستم تنها دارای یک نمودار مورد کاربر میباشد و هدف از اوردن تمامی قسمتها در یک نمودار به تصویر در اوردن ارتباطات زیر سیستم ها میباشد .

         شکل2- 1-  نمودار مورد کاربرد

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26