پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3- نمودار قطعه

نمودار قطعه ، نموداریست که قسمت های اصلی سیستم و چگونگی ارتباط بین انها را بدون جزئیات مفصل نمایش میدهد .در فرایند تحلیل و مدل سازی ، اهداف زیر برای نمودار قطعه در نظر گرفته شده اند:

  مدل سازی قطعات نرم افزاری پیش بینی شده و واسط های بین انها در خارجی ترین سطح پروژه و موکول کردن بررسی جزئیات بعضی از قطعات به زمان های بعدی .

 چنان چه در فرایند توسعه ، قسمت دیگری به سیستم اضافه شود ، میتوان جایگاه ان نحوه ارتباط با این قسمت ها را معلوم گردانید.

شکل 2- 3-  نمودار قطعه

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26