پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-1- نمودار توالی log in

این نمودار، روند Loginشدن یا همان ورود افراد به بخش های عملیات را  نشان میدهد .

از انجاییکه در روند تمام نمودارهای بعدی ، عمل Login  باید انجام شود، برای جلوگیری از بزرگ شدن بیش از حد نمودارها ، نمودار توالی Loginرا بصورت جداگانه رسم کرده و در نمودارهای بعد ، بنا را بر یک ورود موفق خواهیم گذاشت.


شکل 2- 4- نمودار  log in(دانشجو،استاد،مدیر سایت)

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26