چهارشنبه 26 دی 1397 | Wednesday 16 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-2-1- نمودار ویرایش مشخصات استاد

    این قسمت مراحلی را نشان میدهد کهاستاد بعد از log inشدن میتواند اطلاعات  شخصی خود را  ویرایش نماید .

شکل 2-5-  نمودار ویرایش اطلاعات استاد

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26