پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-3-1- نمودارهای بخش صندوق پستی دانشجو

این قسمت شامل سه بخش است :

2-4-3-1-1- ارسال پیام

مراحلی که  دانشجو میتواند برای استاد پیام ارسال کند  ، نشان می دهد.

2-4-3-1-2- صندوق ورودی 

این قسمت مراحلی را نشان میدهد که دانشجو میتواند پیام هایی که از طرف اساتید مختلف برای او ارسال شده مشاهده نماید.

2-4-3-1-3- صندوق خروجی

این قسمت مراحلی را نشان میدهد که دانشجو میتواند پیام هایی که برای اساتید مختلف ارسال نموده مشاهده کند .

نمودارها به صورت زیر میباشد:


شکل 2- 12-  نمودار ارسال پیام توسط دانشجو


شکل 2- 13-  نمودار صندوق ورودی دانشجو


شکل 2- 14 -  نمودار صندوق خروجی دانشجو

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26