پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-3-2- نمودار های بخش انتخاب واحد دانشجو

این بخش شامل نمودارهای زیر میباشد :

2-4-3-2-1- نمودار انتخاب واحد

این قسمت مراحلی را نشان می دهد که دانشجو بعد از loginشدن و ورود به سیستم دانشجویی مربوط به خود میتواند انتخاب واحد را انجام دهد.

شکل 2-  15- نمودار انتخاب واحد

2-4-3-2-2- نمودار اضافه کردن درس در انتخاب واحد

  این نمودار مراحل اضافه کردن درس در صفحه انتخاب  واحد را نشان میدهد.

شکل 2-16- نمودار اضافه کردن درس در انتخاب واحد

2-4-3-2-3- نمودار حذف درس در انتخاب واحد

این نمودار مراحل حذف کردن درس در صفحه انتخاب  واحد را نشان میدهد.

شکل 2- 17-  نمودار حذف درس در انتخاب واحد

 

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26