شنبه 28 مهر 1397 | Saturday 20 th of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-3-3- نمودار ویرایش اطلاعات دانشجو

این قسمت مراحلی را نشان میدهد کهدانشجو بعد از log inشدن میتواند اطلاعات شخصی خود را ویرایش نماید .


شکل 2-  18- نمودار ویرایش اطلاعات دانشجو

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26