شنبه 28 مهر 1397 | Saturday 20 th of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-3-4-1- نمودار مطالعه درس

این نمودار مراحلی را نشان می دهد که دانشجو میتواند بعد از login  شدن وانتخاب درس مورد نظر خود ،به محتوای ان درس را که استاد مربوطه برای او ارسال کرده است ، دست یابد.

شکل 2-19- نمودار مطالعه درس

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26