پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-3-4-2- نمودار منابع کمک درسی

 این نمودار نشان دهنده مراحلی است که دانشجو میتواند منابع کمک اموزشی که استاد برای او ارسال کرده ، مشاهده نماید.

شکل 2-20- نمودار منابع کمک اموزشی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26