یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-3- 6- نمودار توالی مشاهده کارنامه

 این نمودار مراحلی را نشان میدهد که دانشجو بعد از ورود به سیستم دانشجویی ، میتواند اطلاعات مربوط به نمرات و همچنین معدل و ... را برای ترم مورد نظر خود از قسمت کارنامه مشاهده نماید.


شکل 2-25- نمودار مشاهده کارنامه

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26