یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-4-1-3- ثبت دروس ارائه شده ترم

این نمودار مراحلی را نشان میدهد که مدیر چگونه دروسی را که برای ترم جاری ازائه شده است ، در سیستم ثبت میکند .


شکل 2- 28   نمودار ثبت دروس ترم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26