چهارشنبه 26 دی 1397 | Wednesday 16 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-4-1-4- ثبت اطلاعات درس

این نمودار مراحلی را نشان میدهد که مدیر چگونه اطلاعات هر درس را که برای ترم جاری ازائه شده است ، در سیستم ثبت میکند .


شکل 2- 29- نمودار ثبت اطلاعات درس

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26