پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-4-1-5- بررسی مدارک

این نمودار نشان دهنده مراحلی است که مدیر چگونه مدارکی که از طرف کاربران مختلف ارسال شده را بررسی میکند .

شکل 2- 30 -  نمودار بررسی مدرک

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26