چهارشنبه 26 دی 1397 | Wednesday 16 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-4-1-6- مشاهده شهریه

این نمودار مراحلی که مدیر وضعیت دانشجویان مختلف را مشاهده و بررسی می کند نشان می دهد . 


شکل 2-31 نمودار مشاهده شهریه

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26