پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-4-2-3- صندوق خروجی مدیر سایت

 این قسمت مراحلی را نشان میدهد که مدیر سایت میتواند پیام هایی که برای کاربران مختلف ارسال نموده مشاهده کند .

شکل 2- 32-  نمودار ارسال پیام مدیر سایت

شکل 2-33- نمودار صندوق ورودی مدیر سایت

شکل 2- 34-  نمودار صندوق خروجی مدیر سایت

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26