پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-5-2- مشاهده برنامه 9 ترمه

 این نمودار مراحلی را نشان میدهد که یک کاربر میتواند برنامه 9 ترمه موجود در سایت را مشاهده نماید .


شکل 2- 36- نمودار مشاهده برنامه 9 ترمه

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26