پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-2- جدول entekhab vahed

در این جدول مشخص میشود هر دانشجو با توجه به درسهایی که در هر ترم انتخاب کرده، چه نمره هایی را کسب نموده است . این جدول 3 کلید اصلی دارد که عبارت اند از :   id، code_darsو term.

جدول 3- 2- نمایش فیلدهای جدول entekhab  vahed

entekhab vahed

Column Name

Type(Length)

Allow Null

Description

id

nvarchar(50)

Unchecked

 

code_dars

int

Unchecked

 

term

int

Unchecked

 

id_ostad

int

Unchecked

 

vahed

int

Checked

 

nomreh_kol

flout

Checked

 

vazeiate_nomreh

int

Checked

 

nomre_mian_term

flout

Checked

 

nomre_payan_term

flout

Checked

 

zarib_dars

flout

Checked

 

moadel_term

flout

Checked

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26