پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-3- جدول files_mohtava

در این جدول مشخص میشود که برای هر درس چه فایل هایی به عنوان متن اصلی درس یا تکالیف و...قرار داده شده ، و این که گیرنده و فرستنده این فایلها چه کسی است. این جدول فاقد کلید است.

جدول 3 - 3-  نمایش فیلدهای جدول files_mohtava

files_mohtava

Column Name

Type(Length)

Allow Null

Description

code_dars

int

Checked

 

file_pdf_dars

nvarchar(50)

Checked

 

file_film_dars

nvarchar(50)

Checked

 

girande

nvarchar(50)

Checked

 

ferestande

nvarchar(50)

Checked

 

file_film_dars1

nvarchar(50)

Checked

 

file_film_dars2

nvarchar(50)

Checked

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26