پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-4- جدول fishe_banky

در ا ین جدول تمام اطلاعات مروط به  فیش شهریه دانشجو و همچنین مبلغ شهریه مشخص میشود . کلیدهای اصلی این جدول id  و termمی باشد .

جدول 3 - 4-  نمایش فیلدهای جدول  fishe_banky

fishe_banky

Column Name

Type(Length)

Allow Null

Description

id

nvarchar(50)

Unchecked

 

shomare_fish

nvarchar(50)

Unchecked

 

tarikh_variz

nvarchar(50)

Unchecked

 

mablagh_pardakhty

nvarchar(50)

Unchecked

 

term

int

Unchecked

 

bedehkar

nvarchar(50)

Checked

 

bestankar

nvarchar(50)

Checked

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26