پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-5- جدول karname

در این جدول تمام اطلاعات مربوط به نمرات دانشجو در هر ترم و تعداد واحدهایی که در هر ترم گذرانده و معدل او ثبت میگردد. این جدول دو کلید اصلی دارد که عبارتند از: idو  term.

جدول 3 - 5- نمایش فیلدهای جدول  karname

karname

Column Name

Type(Length)

Allow Null

Description

id

int

Unchecked

 

term

int

Unchecked

 

moadel_term

   flout

Unchecked

 

vahede_gozarande

    int

Checked

 

moadel_kol

   flout

Checked

 

vahede_kol

int

Checked

 

rad_shode

int

Checked

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26