پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-6- جدول list_dorus_erae_shode

در این جدول لیست تمام دروسی که در هر ترم ارائه میشود و استاد مربوط به هر درس مشخص میشود. کلیدهای اصلی این جدول عبارت اند از: id_ostad، termو code_dars.

جدول 3 - 6- نمایش فیلدهای جدول  list_dorus_erae_shode

list_dorus_erae_shode

Column Name

Type(Length)

Allow Null

Description

code_dars

int

Unchecked

 

id_ostad

    int

Unchecked

 

term

    int

Checked

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26