پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-7- جدول ostad

در این جدول تمام مشخصات مربوط به هر استاد ثبت میگردد. id_ostadتوسط سیستم به استاد داده مسشود . کلید اصلی این جدول id_ostadمیباشد.

جدول 3 - 7- نمایش فیلدهای جدول  ostad

ostad

Column Name

Type(Length)

Allow Null

Description

name

nvarchar(50)

Unchecked

 

family

nvarchar(50)

Unchecked

 

id_ostad

    int

Unchecked

 

sh_shenasnameh

nvarchar(50)

Unchecked

 

takhasos

nvarchar(50)

Unchecked

 

madrak

nvarchar(50)

Unchecked

 

email

nvarchar(50)

Checked

 

password

nvarchar(50)

Checked

 

mobil

nvarchar(50)

Checked

 

Address

nvarchar(50)

Checked

 

tel

nvarchar(50)

Checked

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26