پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-8- جدول ozviat

در این جدول تمام مشخصات مربوط به هر دانشجو ثبت میگردد. کلید اصلی این جدول idاست.

جدول 3 - 8- نمایش فیلدهای جدول  ozviat

ozviat

Column Name

Type(Length)

Allow Null

Description

[identity]

int

Unchecked

Auto Increment

id

nvarchar(50)

Checked

 

name

nvarchar(50)

Unchecked

 

family

nvarchar(50)

Unchecked

 

sh_shenasname

nvarchar(50)

Unchecked

 

namepedar

nvarchar(50)

Checked

 

reshte

nvarchar(50)

Unchecked

 

address

nvarchar(50)

Checked

 

email

nvarchar(50)

Checked

 

mobil

nvarchar(50)

Unchecked

 

madrak_tahsili

nvarchar(50)

Unchecked

 

tarikh_tavalod

nvarchar(50)

Checked

 

tell

nvarchar(50)

Checked

 

password

nvarchar(50)

Checked

 

tasvir_madrak

nvarchar(50)

Checked

 

tasvir_daneshju

nvarchar(50)

Checked

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26