پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-9- جدول sandugh_ posti

در این جدول تمام اطلاعات مربوط به هر پیامی که از طرف دانشجو یا استاد ، ارسال یا دریافت میشود ،ثبت میگردد. این اطلاعات شامل گیرنده و فرستنده پیام ، تاریخ ارسال و دریافت و ... میباشد. کلید اصلی این جدول identityکه همان کد پیام است ، میباشد .

جدول 3 - 9- نمایش فیلدهای جدول sandugh_ posti

sandugh_ posti

Column Name

Type(Length)

Allow Null

Description

[identity]

int

Unchecked

Auto Increment

girande

nvarchar(50)

Unchecked

 

ferestande

nvarchar(50)

Checked

 

mozoe

nvarchar(50)

Unchecked

 

tarikh_ersal

nvarchar(50)

Unchecked

 

tarikh_motalee

nvarchar(50)

Unchecked

 

matn_payam

nvarchar(50)

Checked

 

email

nvarchar(50)

Checked

 

khande

int

Checked

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26