پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-10- جدول vazeiate_nomreh

در این جدول اطلاعاتی در مورد وضعیت نمره دانشجو قرار میگیرد که مورد نیاز جدول karnameمیباشد. اگر وضیت نمره صفر باشد مقدار وضعیت نمره اعلام نشده ، اگر یک باشد مقدار وضعیت نمره اعلام شده و اگر 2 باشد مقدار وضعیت نمره رد شده میباشد .

جدول 3 - 10- نمایش فیلدهای جدول vazeiate_nomreh

vazeiate_nomreh

Column Name

Type(Length)

Allow Null

Description

vazeiate_nomreh

int

Checked

 

meghdar_vazeiate_nomreh

nvarchar(50)

Checked

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26