پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-12- جدول shahrie_sabet

در این جدول مقدار شهریه ثابت هر ترم ذخیره میشود . کلید اصلی این جدول termاست .

جدول 3 - 12- نمایش فیلدهای جدول  shahrie_sabet

shahrie_sabet

Column Name

Type(Length)

Allow Null

Description

term

int

Checked

 

shahrie_sabet

bigint

Checked

 

Start_entekhab_vahed

nvarchar(50)

Checked

 

End_ entekhab_vahed

nvarchar(50)

Checked

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26