پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2- ارتباط جداول بانک اطلاعاتی

شکل 3-1 بیانگر ارتباط بین جداول سیستم اموزش مجازی می باشند.

ما در اینجا سعی کرده ایم با برقراری ارتباطات مناسب بین جداول و تعریف کلید های گوناگون ، بانک اطلاعاتی را به سمت نرمال شدن هرچه  بیشتر پیش برده و مانع از افزونگی داده شویم.


شکل 3-1- نمایی از ارتباط جداول بانک اطلاعاتی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26