چهارشنبه 26 دی 1397 | Wednesday 16 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-6- صفحه برنامه 9 ترمه

این صفحه از منوی موجود در صفحه اصلی قابل دسترسی است . در این صفحه دانشجو می تواند برنامه 9 ترمه رشته خود را مشاهده کند .


شکل 4- 7- صفحه برنامه 9 ترمه

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26