جمعه 27 مهر 1397 | Friday 19 th of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2-3- صفحه انتخاب واحد

در این صفحه دانشجو می تواند به انتخاب دروس ترم جاری خود اقدام کند . همچنین در زمان حذف و اضافه گزینه حذف و اضافه در این صفحه فعال می شود .

شکل 4- 16- صفحه انتخاب واحد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26