پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2-4-1- صفحه دروس دانشجو

این صفحه شامل چند قسمت می باشد .

 در بالای صفحه اطلاعات درس مورد نظر قرار دارد .

در قسمت وسط صفحه ابزارهای کاربر قرار دارد که شامل : محتوای درس ، تکالیف درس ، نمونه سوالات امتحانی ، رفع اشکال ، منابع کمک اموزشی ، نمرات کلاسی و میان ترم و خروج از درس می باشد .

شکل 4- 21- صفحه دروس دانشجو

- با انتخاب گزینه محتوای درس ، دانشجو می تواند منبع اصلی درس که در قالب یک فایل فشرده می باشد را دریافت کند .

- با انتخاب گزینه تکالیف درس ، دانشجو می تواند تکالیف درس که توسط استاد برای دانشجویان در نظر گرفته شده را دریافت کند .

 دانشجو ابتدا فایل تکالیف درس را دریافت کرده و روی سیستم خود ذخیره می کند و پس از پاسخگویی به سوال ، ان را از طریق همین صفحه و انتخاب گزینه ارسال پاسخ برایاستاد موردنظر ارسال می کند .

شکل 4- 22- دریافت سوال و ارسال پاسخ

- با انتخاب گزینه نمونه سوالات امتحانی ، دانشجو می تواند نمونه سوالات درس مورد نظرخود را دریافت کند.

- با انتخاب گزینه رفع اشکال ، دانشجو می تواند سوالات درسی خود را از طریق ارسال پیام برای استاد خود بفرستد و پاسخ ان را در صندوق پستی خود دریافت کند .

شکل 4- 23- رفع اشکال

- با انتخاب گزینه منابع کمک اموزشی ، دانشجو می تواند منابع کمک اموزشی درس مورد نظر خود را دریافت کند .

شکل 4- 24- منابع کمک اموزشی

- با انتخاب گزینه نمرات کلاسی و میان ترم ، دانشجو می تواند نمرات کلاسی و میان ترم خود را مشاهده کند .


شکل 4- 25- نمرات کلاسی و میان ترم

- با انتخاب گزینه خروج از درس ، دانشجو وارد صفحه اصلی سیستم دانشجویی می شود .   

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26