پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4-3-1- اساتید

با انتخاباینگزینه مدیر قادر است اطلاعات اساتیدی که برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه کرده اند را ثبت نماید .


شکل 4- 49- ثبت اطلاعات اساتید

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26