پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4-3-3-1- دروس ارائه شده ترم

با انتخاب این گزینه مدیر نام دروسی که برای ترم مورد نظر ارائه شده است ، و همچنین استاد مربوط به هر درس را مشخص میکند و با انتخاب گزینه ذخیره اطلاعات در سیستم ثبت میشود .

مدیر همچنین برای مشخص کردن شهریه ثابت ترم مورد نظر گزینه " ثبت شهریه ثابت " را اتنخاب میکند .

شکل 4- 52- دروس ارائه شده ترم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26