پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل پنجم – نتیجه گیری

هدف اصلی اموزش مجازی این است که فراگیران را برای دستیابی به مهارتها در سطوح بالاتر یاری رساند. روش اموزش مجازی مبتنی بر یک روش یادگیری سیستمی است که برای توسعه توانایی های بالفعل دانشجویان انجام می گردد.  مطالعات مختلف تأثیر مفید اموزش بوسیله استفاده از سیستم های مجازی را برای اموزش دروس مختلف نشان داده اند.
ایا می توان اموزش مجازی را جایگزین مناسبی برای اموزش سنتی دانست؟
می توان نتیجه گیری کرد که شیوه های نوین اموزش و بهره گیری از اموزش های مجازی به تنهایی یک راه حل برایاموزش مهارتها نیست و همچنان می توان روش یادگیری سنتی و روشهای جدید را در کنار یکدیگر جهت تعمیق یافته ها در اموزش دانشجویان بکار گرفت ، اگرچه میتوان به این نکته اذعان داشت که بهره گیری از امکانات اموزش مجازی در ارتقای دانش و یادگیری دانشجویان تأثیر بسزایی دارد.
همچنین بیان این نکته ضروری است که استفاده ا ز اموزشهای الکترونیک در ایران به دلیل عدم وجود بسترهای مناسب فرهنگی و تکنولوژی دارای مشکلاتی است.
  نتایج نشان می دهد  که روش اموزش مجازی و استفاده از انیمیشن های تعاملی، به دلیل فعال بودن و درگیر بودن دانشجویان در امر یادگیری خود ، در درک عمیق تر مطالب علمی و ارتقای دانش افراد تأثیربیشتری دارد .  بنابراین هم میتوان از روش اموزش سنتی و هم از روش اموزش مجازی در اموزش مهارت ها استفاده نمود ، ولی به نظر می رسد ترکیب این دو روش اموزشی ممکن است سطح دانش دانشجویان را برای دست یابی به مهارت بیشتر تسهیل نماید .
یادگیری الکترونیکی به عنوان یک شیوه انعطاف پذیر، امکان دسترسی به محتوای یادگیری در هر زمان و هر مکان را که برای دانشجویان فراهم می سازد . بنابراین پیشنهاد می گردد که در اموزش علاوه بر اموزش سنتی و اموزشهای چهره به چهره، از روشهای اموزش الکترونیکی و مجازی بصورت ترکیبی و در کنار هم ، جهت ارتقاء هر چه بهتر اموزش دانشجویان استفاده گردد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26