سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 | Tuesday 21 st of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3- مقایسه سخت افزار GPU با CPU

      اگر بخواهیم تفاوت های این دو پردازنده را از لحاظ سخت افزاری بیان کنیم می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

CPU -دارای یک فایل ثبات است در صورتی که GPUشامل مجموعه ای فایل ثبات است.

GPU -از گروههای نخ ها برای مشغول نگه داشتن واحدهای اجرا و مخفی کردن تاخیرهای حافظه استفاده می کند.

- واحد کنترل سربار را در سراسر واحدهای چندگانه اجرا پخش می کند.

- هسته CPUاز هسته GPUکوچکتر است و همچنین تعداد هسته های ان کمتر از هسته های GPUاست. با توجه به تعداد هسته های بیشتر در GPUامکان موازی سازی بیشتری توسط ان وجود دارد. شکل 1-4 نشاندهنده این مطالب

شکل 1- 4- مقایسه سخت افزار GPUو CPU

اصلی ترین علت تکامل GPUها انجام محاسبات به صورت موازی است. همانطور که در شکل 1-5 نشان داده شده است انها به جای کش کردن داده ها، انها را پردازش می کنند در واقع انها طوری طراحی شده اند که بیشتر ترانزیستورها را به پردازش داده اختصاص می دهند تا اینکه ترانزیستورها را برای کش کردن داده و جریان کنترل اختصاص دهند(بر خلاف CPUها) و این به این معنا است که کار سریع تر انجام می شود.

شکل 1-  5- مدل تخصیص ترانزیستور برای GPUو CPU

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26