سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 | Tuesday 21 st of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1 تکامل محاسبات GPU

      رندر صحنه های گرافیکی با مشخصات زیاد کار بسیار مشکلی است که ذاتا، به موازی سازی بسیاری نیاز دارد. یک برنامه نویس گرافیکی برنامه خود را به صورت تک نخی می نویسد که فقط یک نقطه می کشد و GPUنمونه های مختلفی از این نخ را به صورت موازی اجرا می کند که در نتیجه چندین پیکسل به صورت موازی کشیده می شود. برنامه های گرافیکی با زبان های سایه زنی مثل Cgو HLSLنوشته می شوند. برنامه های محاسباتی GPUکه با زبان های C  یا C++، با مدلهای محاسباتی موازی کودا یا برنامه های کاربردی محاسبات موازی که به وسیله کودا القا شده اند مثل DirectXیا OpenCLنوشته می شوند شفافیت را روی محدوده وسیعی از موازی سازی مقیاس می کنند. مقیاس پذیری نرم افزار نیز موجب شد که GPUها بتوانند موازی سازی و کارایی خود را با افزایش چگالی ترانزیستورها به سرعت افزایش دهند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26