سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 | Tuesday 21 st of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-GPU های اولیه

     اولین GPU، Geforce256بود، که GPUتک تراشه ای سه بعدی زمان واقعی است که در سال 1999 معرفی شد و شامل تمام ویژگی های گرانترین ایستگاههای کاری سه بعدی خط لوله گرافیکی ان زمان بود. این پردازنده شامل تبدیل راس 32 بیتی ممیز شناور قابل پیکربندی، پراسسورهای تولید روشنایی، خط لوله Pixel-Fragmentصحیح قابل پیکربندی بود که توسط برنامه های کاربردی OpenGLو DirectX7برنامه نویسی شده بود.

اولین GPUها از حساب ممیز شناور برای محاسبه رئوس و هندسه سه بعدی استفاده می کردند، سپس از ان برای بدست اوردن روشنایی پیکسل و مقادیر رنگ استفاده کردند تا بتوانند محدوده صحنه های با پویایی زیاد را مدیریت و برنامه نویسی را ساده کنند.

زمانی که سایه زن های قابل برنامه نویسی ظهور پیدا کردند GPUها قابل برنامه نویسی تر و انعطاف پذیرتر شدند. در 2001، اولین پردازنده راس قابل برنامه نویسی  معرفی شد که برنامه های سایه زنی راس را  با خط لوله Pixel-Fragment32بیتی ممیز شناور قابل برنامه نویسی اجرا می کرد و با OpenGLو DirectX8برنامه نویسی شده بود. ATI Radeon 9700در سال 2002 معرفی شد و شامل یک پردازنده Pixel-Fragment24 بیتی قابل برنامه نویسی با OpenGLو DX9بود. Geforce FXو Geforce 6800شامل پردازندهای Pixel-Fragmentممیز شناور 32 بیتی و پردازنده های راس قابل برنامه نویسی بودند که با Cgو DX9و OpenGLبرنامه نویسی شده بودند. این پردازنده ها چند نخی بودند و یک نخ را می ساختند و همچنین یک برنامه نخی برای هر راس و هر Pixel-Fragmentاجرا می کردند. معماری هسته پردازنده مقیاس پذیر Geforce 6800پیاده سازی GPUها چندگانه با تعداد هسته های پردازنده متفاوت را اسان می کند.

توسعه زبان Cgبرای برنامه نویسی GPU، مدل برنامه نویسی موازی مقیاس پذیر را برای رئوس ممیز شناور قابل برنامه نویسی و پردازنده های Pixel-Fragmentدر Geforce FXو Geforce 6800و GPUها بعدی فراهم کرد. برنامه Cgبه برنامه Cتک نخی که یک راس یا یک پیکسل را می کشد شباهت دارد. GPUچند نخی نخ های مستقلی ایجاد می کند که برنامه سایه زنی را برای کشیدن هر راس و  FragmentPixelاجرا می کند.

علاوه بر رندر کردن گرافیک ها در زمان واقعی، برنامه نویسان از Cgبرای محاسبه شبیه سازی های فیزیکی و  محاسبات با اهداف همه منظوره روی واحد GPUاستفاده می کنند. برنامه های محاسباتی با اهداف همه منظوره روی واحد GPUاولیه به این طریق کارایی بالایی کسب کردند اما به این علت که برنامه نویسان مجبور بودند محاسبات غیرگرافیکی را با برنامه های کاربردی گرافیکی مثل OpenGLبیان کنند نوشتن ان ها سخت بود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26