سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 | Tuesday 21 st of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4- محاسبات یکپارچه و GPU ها

     Geforce 8800در سال 2006 معرفی شد و شامل اولین گرافیک های یکپارچه و معماری محاسبات GPUبود و علاوه بر اینکه با DX10و OpenGLقابل برنامه نویسی بود با زبان Cبا مدل محاسباتی کودا نیز قابل برنامه نویسی بود. هسته های پردازنده یکپارچه ان، راس و geometaryو نخ های سایه زن پیکسل را برای برنامه های گرافیکی DX10اجرا می کردند و همچنین نخ های محاسباتی را برای برنامه های CUDA Cاجرا می کردند. سخت افزار چند نخی، Geforce 8800را قادر ساخت تا 12288 نخ را همزمان در 128 هسته پردازنده اجرا کند. NVIDIAمعماری مقیاس پذیر را در خانواده ای از GPUهای Geforceبا تعداد هسته های پردازنده متفاوت برای هر بخش بازار منتشر کرد.

Geforce 8800اولین GPUبود که از پردازنده های نخی اسکالر به جای پردازنده های برداری استفاده می کرد و با زبان اسکالر استانداری مثل Cانطباق داشت و به مدیریت رجیسترهای برداری نیازی نداشت و همچنین عملیات برداری را برنامه نویسی کرد. این تراشه دستوراتی برای پشتیبانی از Cو زبان های همه منظوره دیگر  مثل حساب صحیح، حساب ممیز شناور IEEE 754و دستورات دسترسی به حافظه(Load/Store) را به وسیله ادرس های بایتی  اضافه کرد. همچنین سخت افزار و دستورات را برای پشتیبانی از محاسبات موازی، ارتباطات و همزمانی( شامل همزمانی ارایه های نخی، حافظه اشتراکی و سدهای سریع) فراهم کرد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26