سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 | Tuesday 21 st of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4- نمونه SIMT

   SIMTیک نمونه جدید است که معرفی شده تا مقادیر بزرگ نخ های اجرایی روی GPUهای گرافیکی بر پایه تسلا را بطور صحیح مدیریت کند. یک تفاوت کلیدی بین SIMTو SIMDدر این است که SIMTبردار پهن ندارد و یک تک دستور استخراج شده و بوسیله عنصرهای پردازشی چندگانه اجرا می شود تا در هر بار بهره برداری کامل از هسته ها را پشتیبانی کند. در مقابل، معماری SIMDوقتی که که اندازه ورودی کوچکتر از ابعاد بردار هست استفاده می شود.

SIMTتا حدی شبیه معماری SIMDاست. اگرچه این دو هیچ وقت نباید با هم اشتباه گرفته شوند اما هر دو انها اصول پردازش همزمان المان های داده چندگانه با یک دستور یکسان را به اشتراک می گذارند. یک دستگاه SIMTقادر هست که کد موازی سطح نخ را زمانی که نخهای مستقل انشعاب می یابند راپردازش کند در حالی که یک دستگاه SIMDبه مسیرهای اجرا یکسانی نیاز دارد.(نمی تواند چندین دستور انشعاب را اجرا کند)

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26