سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 | Tuesday 21 st of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5- معماری مقیاس پذیر کودا

     به این علت که بیشتر زبانها برای یک نخ ترتیبی طراحی شده بودند، کودا این مدل را حفظ می کند و ان را با مجموعه حداقلی از تجردها برای تشریح موازی سازی گسترش می دهد. این به برنامه نویسان اجازه می دهد که روی مسائل مهم موازی سازی تمرکز کنند؛ اینکه چگونه الگوریتم های موازی کارامد را با استفاده از یک زبان اشنا طراحی کنند.

با طراحی ان، کودا توسعه برنامه های موازی مقیاس پذیر را که می توانند در میان چندین هزار نخ همزمان و هزاران پردازنده اجرا شوند فراهم می کند. یک برنامه کودا کامپایل شده روی هر اندازه ای از GPUمی تواند اجرا شود؛ زمانی که GPUاز پردازنده ها و نخهای بیشتری تشکیل شده باشد می تواند به طور خودکار از موازی سازی بیشتری استفاده کند.

یک برنامه کودا در یک برنامه میزبان درست شده است، که شامل یک یا چندین نخ ترتیبی است که روی یک CPUاجرا می شود و یک یا چندین هسته موازی برای اجرا روی GPUمحاسباتی موازی است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26