سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 | Tuesday 21 st of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5-5- معماری حافظه کودا

در این بخش معماری حافظه کودا توصیف شده است. شش فضا حافظه مختلف در یک دستگاه کودا در دسترس است. شکل3-5 فضاهای مختف حافظه دردسترس در دستگاه کودا را نشان می دهد: حافظه های عمومی، محلی، اشترای، بافت، ثابت و رجیسترها.

شکل3- 6- فضاهای حافظه دستگاه کودا و مکان فیزکی انها روی دستگاه

انتقال های داده بین میزبان و دستگاه از طریق حافظه های بافت، عمومی و ثابت مدیریت می شود که در حافظه با دسترسی تصادفی پویا(DRAM) دستگاه قرار دارند. حافظه های ثابت و بافت تنها فضاهای حافظه کش شده در دستگاه با توان محاسباتی کمتر از 2.0 هستند. بعلاوه در اینجا یک فضا حافظه محلی در فضا DRAMدستگاه وجود دارد. همه حافظه ها طول عمر و محدوده داده خودشان را دارند. شکل3-6 این ها را برای سه فضا حافظه عمومی استفاده شده نشان می دهد.

شکل3- 7- سلسله مراتب حافظه کودا در ارتباط با تردهای کرنل

هرنخ حافظه محلی خودش را دارد و فقط از طریق ان نخ قابل دسترسی است و همچنین طول عمر ان برابر با همان نخ است. بطور مشابه، هر نخ از رجیسترهای شخصی  استفاده می کند که داده را حداکثر تا طول عمر نخ نگه می دارد. نخ ها می توانند از حافظه اشتراکی، سراسری، بافت و ثابت استفاده کنند. داده اختصاص داده شده به حاظه اشتراکی برای همه نخ های درون یک بلاک نخ یکسان قابل مشاهده و دسترس پذیر هستند. چنین داده هایی دارای طول عمر یکسانی با بلاک نخ خود هستد. فضای حافظه سراسری همانطور که اسم ان نشان می دهد از طریق هر نخ قابل دسترسی است. طول عمر حافظه عمومی بوسیله برنامه نویس کنترل می شود، این به این معنا است که طول عمر ان به شروع و اتمام کرنل وابسته نیست. حقوق دسترسی و طول عمر مشابه ای برای فضاهای حافظه بافت و ثابت، همانطور که برای حافظه عمومی استفاده می شود بکار برده می شود. لازم به ذکر است که حافظه های سراسری، بافت و ثابت در میان درخواست های کرنل که بوسیله برنامه های کاربردی یکسان صادر شده اند ماندگار هستند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26