سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 | Tuesday 21 st of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5-6- قابلیت محاسباتی

     مشابه CPUها، هر نسل یا ورژن جدید کودا قدرت معماری و توانایی های پیشرفته تری دارد. این ویژگی ها بوسیله یک عدد نسخه که قابلیت محاسباتی نامیده می شود اشکار می شود.

هر  NVIDIA GPUکه در مد محاسبات موازی بتوان از ان استفاده کرد، بوسیله عدد قابلیت محاسباتی ان شناخته می شود. اعداد قابلیت محاسباتی با یک شماره تجدید نظر کالا اصلی و یک شماره تجدید نظر کالا جزئی شناخته می شوند. شماره تجدید نظر کالا اصلی نشاندهنده معماری هسته و تعداد هسته در یک چند پردازنده است درحالی که شماره جزئی با پیشرفت های معماری هسته، با ویژگی های جدید رابطه دارد.

دستگاههای کودا امروزی می توانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند: دستگاههایی با قابلیت محاسباتی .x1 و .x2. بعنوان مثال، اعداد اعشاری با دقت مضائف با دستگاههای با قابلیت محاسباتی 1.3 به بالا پشتیبانی می شوند.

فرکانس ساعت SPو مقدار کلی حافظه دستگاه می تواند به یک دستگاه خاص وابسته باشد و در زمان اجرا پرسیده شود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26