سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 | Tuesday 21 st of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5-9- پشته نرم افزاری کودا

شکل 3-10پشته نرم افزاری کودا را همراه با لایه های ان به تصویر می کشاند. یک برنامه کاربردی کودا می تواند روی سه موجودیت اصلی ساخته شود: درایور برنامه کاربردی کودا، برنامه های کاربردی زمان اجرا کودا، کتابخانه های کودا

شکل3- 10- پشته نرم افزاری کودا

دو لایه اول شامل یک برنامه کاربردی درایور سطح پایین و یک برنامه کاربردی زمان اجرا سطح بالا است که بالای اولین لایه پیاده سازی شده است. هر دو برنامه کاربردی برای مدیریت صحیح نخ ها، حافظه و کرنل های درخواست شده روی دستگاه ضروری هستند. برنامه کاربردی زمان اجرا یک رابط فشرده و ذاتی را برای دستگاه فراهم می کند. از سوی دیگر اگر چه برنامه کاربردی درایور برای برنامه نویسی سخت است این کنترل عمیق تر و زبان مستقل تری را ارائه می دهد. وقتی که این برنامه های کاربردی  کار یکسانی را در یک سطح متفاوت انجام دهند استفاده از انها دوبه دو ناسازگار است.

هر ارجاعی به کرنل، نخ و  مدیریت حافظه به این معنی است که از طریق برنامه کاربردی زمان اجرا است. کتابخانهای کودا شامل روتین های ریاضی کاربردهای عمومی هستند که در بالای برنامه کاربردی زمان اجرا کودا نوشته شده است مثل روتین های FFTو BLAS.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26