سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 | Tuesday 21 st of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5-13- اشکال زدایی یک برنامه کودا

     اشکال زدایی یک برنامه کودا تا اندازه ای شبیه اشکال زدایی یک برنامه میزبان چند نخی عادی است. قسمت کد میزبان یک برنامه می تواند مطابق همیشه اشکال زدایی شود. برای مثال، همه ویژگی های اشکال زدایی ویژوال استودیو کاملا برای کد میزبان عملیاتی هستند.

با این حال کد دستگاه به راحتی نمی توانند اشکال زدایی شود. نه ویژوال استودیو و نه اشکال زدایی GNUقادر نیستند که هیچ اطلاعات اشکال زدایی از کد کودا استخراج کنند. NVIDIAراه حل هایی برای مقابله با این مشکل برای ویندوز و لینوکس منتشر کرده است. اشکال زدا NVIDIAکودا (CUDA-GDB) توسعه ای از اشکال زدا پروژه GNUبرای لینوکس است. این اشکال زدا برای کاربران یک محیط اشکال زدایی همراه با تمام ابزارهای قدیمی مثل نقطه انفصال، متغیرهای ساعت و بررسی حافظه را هم برای کد CPUو GPUفراهم می کند. به همان نسبت NVIDIA Parallel Nsightیک محیط اشکال زدایی برپایه پنجره است که کاملا با ویژوال استودیو یکی شده است. این تمام ابزارهای مشابه به GDBکه برای لینوکس فراهم شده است را در اختیار می گذارد. در کنار ان، Nsightشامل یک ابزار انالیز کننده برای گرفتن رویدادها و پروفایل کردن کارایی کرنل است. هنوز Nsight  یک اشکال جدی دارد و ان این است که همه ویژگی های اشکال زدایی زمان واقعی تنها زمانی در دسترس است که حداقل از دو GPUاستفاده شود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26