سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 | Tuesday 21 st of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5-14- افزایش کارایی

وقتی که یک نسخه ساده از برنامه کاربردی کودا ساخته می شود سرعت کارایی ان خیلی شبیه مرتبه برنامه میزبان مشابه ان است. در این مرحله، راهنمایهای بهینه سازی کارایی مشخصی برای بالا بردن کارایی برنامه کاربردی کودا نسبت به اولیه ان وجود دارد. این راهنمایها در سه استراتژی پایه زیر می توانند خلاصه شوند که در این بخش بیشتر توصیف می شوند:

سطح اجرا موازی را حداکثر کنیم.

بهینه سازی استفاده از حافظه برای حداکثر کردن پهنای باند

بهینه سازی کاربرد دستورات برای حداکثر کردن توان عملیاتی دستور

استراتژی اول شفاف است: APPیا الگوریتم باید تا حد امکان در معرض موازی سازی داده قرار گیرد. کرنل باید با پیکربندی شروع شود که انطباق با سخت افزار تا حد امکان بطور کارا انجام شود. در کنار ان باید سطح موازی سازی بالاتری نیز فراهم شود. بنابراین، باید به همزمانی اجرا دستگاه و میزبان توجه کرد.

استراتژی دوم در خیلی از حالت ها بعنوان مهمترین استراتژی توصیف شده است. انتقال های داده بین میزبان و دستگاه بطور چشمگیری در مقایسه با انتقال های درون دستگاه یا میزبان به پهنای باند کمتری نیاز دارند. از اینرو این انتقال های داده با پهنای باند کم باید تا حد امکان کم شوند. این امکان وجود دارد که بعضی از کدهای سریال را به کرنل دستگاه انتقال دهیم اگر این امر باعث کاهش انتقال های داده با پهنای باند کم شود سرعت افزایش می یابد. کارهای درون دستکاه شامل جلو گیری از دسترسی کرنل به حافظه سراسری است. بجای ان، هر زمان که امکان پذیر باشد باید از یک حافظه اشتراکی سریع تر استفاده شود. در بعضی حالت ها، حتی تسریع ممکن است بوسیله محاسبه داده بجای انتقال ان بدست اید.

استراتژی سوم یک شیوه عمومی از کسب دقت برای سرعت هر وقت که امکان پذیر باشد است. درعمل، این می تواند به معنا استفاده از تک دقت بجای دقت مضائف و توابع ذاتی بجای توابع عادی باشد.در بعضی حالت ها، تسریع ممکن است بوسیله محاسبه داده بجای انتقال ان بدست اید.

یک موضوع جالب دیگر کنترل جریان دستورات است. همانطور که گفته شد، یک دستگاه کودا از معماری SIMTاستفاده می کند. هر وقت که یک جریان دستور شامل انشعابهای متفاوت بین نخ های یک بسته که در حال پردازش است باشد اجرا بصورت سریالی در می اید. بطور طبیعی، کنترل دستورها اجتناب ناپذیر است، اما برای بدست اوردن توان عملیاتی حداکثر هر وقت که امکان داشته باشد باید از ان جلوگیری کنیم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26