سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 | Tuesday 21 st of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-9-1- سلسله مراتب حافظه کش

     فرمی یک سلسله مراتب حافظه کش شده موازی را برای دسترسی های حافظه اتمیک، ذخیره سازی و بار کردن بوسیله برنامه های کاربردی عمومی معرفی می کند. هر چند پردازنده جریانی یک کش سطح یک (L1) دارد و چند پردازندههای جریانی یک کش سطح دو جریانی (L2) 768 کیلوبایتی مشترک را به اشتراک می گذارد. کش سطح دو به شش رابط 64 بیتی DRAMو رابط PCIe  که به CPUمیزبان، حافظه میزبان و دستگاه PCIeوصل شده متصل شده است. این مکان های حافظه DRAMو صفحه های حافظه سیستم که از طریق رابط PCIeمورد دسترسی قرار گرفته اند را کش می کند. کش L2یکپارچه به درخواست های دستور بافت، اتمیک، بارگذاری و ذخیره سازی از چند پردازندههای جریانی و درخواست ها از کش L1سرویس می دهد و کش های دستور چند پردازندهای جریانی و  کش های داده یکنواخت را پر می کند.

فرمی فضای ادرس  فیزکی 40 بیتی را پیاده سازی می کند که به ادرس های دستگاه PCIe ، حافظه سیستم CPU، DRAMGPUدسترسی می یابد. این یک فضای ادرس مجازی 40 بیتی برای هر متن برنامه کاربردی فراهم می کند و ان را به فضای ادرس فیزکی بوسیله ترجمه جدول های حافظه و بافرها نگاشت می دهد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26