شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-9-2- حافظه ECC

     فرمی کد تصحیح خطا حفاظت از حافظه برای بهبود جامعیت داده در سیستم های محاسباتی GPUمقیاس وسیع معرفی می کند. ECCفرمی خطاهای تک بیتی در حافظه DRAM، کش L2GPU، کش های L1و رجیسترهای چند پردازنده جریانی را تصحیح می کند و خطاهایی که در دو بیت رخ می دهند را فقط می تواند پیدا کند. ECCبه ما اجازه می دهد که صدها GPUرا در یک سیستم مجتمع کنیم درحالی که زمان میانگین بین دو خرابی(MTBF) را برای محاسبات با کارایی بالا و سیستم های ابر کامپیوتر حفظ می کنیم.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26