جمعه 29 دی 1396 | Friday 19 th of January 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4ـ2ـمحیط توسعه

     پیش از شروع این سفر،نیاز به راه اندازی محیطی دارید که در ان بتوانید با استفاده ازCUDA C دست به توسعه بزنید.پیش نیازهای کد توسعه درCUDA C به شرح زیر می باشند:
یک پردازنده گرافیکی فعال شده (با) CUDA
یک دستگاه درایور NVIDIA
یک کیت / جعبه ابزار توسعه CUDA
یک کامپایلر استاندارد C
ما برای هر چه خوشایندتر کردن این فصل به سراغ هر یک از این پیش نیازها می رویم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26