جمعه 28 تیر 1398 | Friday 19 th of July 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6ـ1ـ اهداف این فصل

درطی این فصل از درس ، موارد زیر را به انجام خواهید رساند :

   یکی از راه های بنیادی برای نمایش دادن CUDAکه ان موازات می باشدرا خواهید اموخت.

  نوشتن اولین کد موازی با CUDA C

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26