دوشنبه 12 خرداد 1399 | Monday 1 st of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6ـ1ـ اهداف این فصل

درطی این فصل از درس ، موارد زیر را به انجام خواهید رساند :

   یکی از راه های بنیادی برای نمایش دادن CUDAکه ان موازات می باشدرا خواهید اموخت.

  نوشتن اولین کد موازی با CUDA C

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26