دوشنبه 12 خرداد 1399 | Monday 1 st of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل هفتم تعاون رشته ای

7ـ تعاون رشته ای

   ما در حال حاضر اولین برنامه خود برای استفاده ازCUDA C را نوشته ایم و با نحوه نوشتن کد بر رویGPU که بصورت موازی اجرا میشود نیز اشنا شده ایم. این یک شروع عالی است!  اما مسلما یکی از اجزاء مهم برنامه نویسی موازی، ابزارهایی هستند که بوسیله ان عناصر پردازش موازی در حل مشکل همکاری میکنند. مشکلاتی که در ان هر پردازنده می تواند نتایج را محاسبه و اجرا را بدون فکر به انچه که پردازنده های دیگر انجام می دهند، خاتمه دهد، نادر میباشند.حتی برای الگوریتم های نسبتا پیچیده هم به نسخه های موازی کد مربوطه برای برقراری ارتباط و همکاری نیاز است. تا کنون، مکانیسمی برای برقراری این ارتباط بین بخش های مختلف کد بصورت موازی اجرا شده CUDA Cوجود نداشته است. خوشبختانه، راه حلی برای ان وجود دارد که ما در این فصل به کاوش ان میپردازیم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26