سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 | Tuesday 21 st of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
7ـ1ـ اهداف فصل

درطی این فصل از درس ، شما موارد زیر را به انجام خواهید رساند :

 در مورد شیوه ای کهCUDA C از طریق ان به فراخوانی رشته ها میپردازد، را خواهید اموخت کرد.

 مکانیزم بکارگیری رشته های مختلف برای برقراری ارتباط با یکدیگر راخواهید اموخت

مکانیزمی برای همزمان سازی اجرای موازی رشته های مختلف را خواهید اموخت.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26